Trả lời câu hỏi Trách nhiệm của bên gây tai nạn giao thông?


Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

1. Người điều khiển giao thông đường bộ mà vi phạm và an toàn giao thông đường ảnh hưởng sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt tù cải tạo không giam giữ từ 6 tháng đến mười năm.

2. Trong các trường hợp dưới đây, người phạm tội sẽ bị phạt từ 3 năm đến 10 năm:

a) Không được cấp giấy phép lái xe theo qui định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

c) Gây tai nạn và cố rũ bỏ trách nhiệm hoặc cố ý không giúp người bị nạn;

d) Không tuân thủ theo hiệu của người điều khiển giao thông hoặc người đang làm nhiệm vụ;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."

This site was built using