TƯ VẤN LUẬT – NGHỀ CỦA GIỮ GÌN PHẨM GIÁ VÀ DANH DỰ


Giữ gìn phẩm giá, danh dự tiêu chuẩn quan trọng nhất trong các tiêu chuẩn đạo đức về quan hệ với khách hàng. Tại công ty tư vấn Luật Nguyễn Trần và Cộng sự, bạn sẻ được tư vấn pháp luật tại tphcm

 quan hệ đó là “lửa thử vàng” với mỗi con người hành nghề luật sự như chúng tôi. Uy tín, lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp của chúng tôi đều xuất phát từ mối quan hệ này.


Bên cạnh đó, quan hệ đồng nghiệp là chuẩn mực ứng xử trong giới luật sư. Trong một tổ chức đề cao tính tự quản như Luật Nguyễn Trần và cộng sự, quy tắc đạo đức nghề nghiệp phải đặt ra được những tiêu chuẩn đòi hỏi mỗi luật sư phải coi uy tín của đồng nghiệp và uy tín của giới là uy tín của chính mình đối với khách hàng, để mang lại sự tốt đẹp nhất đến với khách hàng và khiến mỗi khách hàng đều hạnh phúc, hài lòng. Như thế, mỗi niềm vui của khách hàng cũng chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi luôn tích cực rèn giũa để tâm trong sáng, xây dựng, ban hành quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp là bước ban đầu để Luật Nguyễn Trần quản lý hoạt động trong công việc. Đặc biệt là biến những quy phạm khô khan thành hiện thực sinh động trong đời sống cũng như hoạt động hành nghề của mỗi luật sư.

Theo dự thảo điều lệ của liên đoàn, tổ chức giám sát việc tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư là trách nhiệm của thường vụ Liên đoàn. Nhưng thường vụ cũng chỉ là những cá nhân luật sư, không thể “trăm tay ngàn mắt” bao quát từng ngõ ngách trong đời sống hàng ngày của luật sư thành viên. Cho nên, để quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư trở thành hiện thực sinh động, đội ngũ luật sư của Luật Nguyễn Trần và Cộng sự luôn tự ý thức được phẩm giá và uy tín để tự điều chỉnh được hành vi của mình.

Thống nhất mối quan hệ giữa “nói và làm” trong đạo đức nghề nghiệp đối với mỗi người là một điều rất khó khăn. Phẩm giá và uy tín của mỗi luật sư không phải do ai ban cho hoặc sẵn có mà là kết quả của quá trình tu dưỡng bền bỉ, được tích lũy bằng tri thức, các kỹ năng hành nghề và hành vi đạo đức của bản thân luật sư.

“Vạn pháp do tâm”, nếu rèn giũa để cái tâm trong sáng hiện ra thì mọi tình huống phức tạp xảy ra trong đời sống cá nhân và hành nghề của từng luật sư đều sẽ trở nên đơn giản! Đó là nguyên tắc sống của những con người trong Công ty Luật Nguyễn Trần và Cộng sự.

This site was built using