Buôn bán trái phép ma túy và hình thức phạm tội


Nhiều bạn đặt câu hỏi cần tư vấn pháp luật tại tphcm mà bạn có thể 

Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

e) Lợi dụng trẻ em và buôn bán chu cấp ma túy cho trẻ em;

g) Thuốc phiên, cần sa dưới dạng nhựa hoặc cao co ca có trọng lượng từ 500g đến 1kg;

h) Heroin và Cocain có trọng lượng từ 3g đến 50g;

i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;

k) Thuốc phiện khô dưới dạng quả có trọng lượng từ 50g đến dưới 200g;

l) Thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;

m) Các chất kích thích, ma túy dưới thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam;

n) Các dạng chất ma túy thể lỏng có trọng lượng tờ 100ml đến 250ml;

o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 điều này;

p) Tái phạm nguy hiểm.

Ngoài ra còn có trường hợp bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm, chi tiết có thể xem thêm tại đây.

This site was built using